Projektowanie i budowa sieci teletechnicznych

Oferujemy wykonywanie oraz uzgodnienie:Projektowanie sieci teletechnicznych

  • projektów budowlanych sieci teletechnicznych
  • projektów dzierżawy kanalizacji Orange
  • projektów budowlanych w terenie zamkniętym PKP
  • ekspertyz wytrzymałości słupów nN dla podwieszanych kabli światłowodowych